Reklamskatten kan slopas 2022

Regeringen vill ta bort reklamskatten från och med nästa år. I dag betalar omkring 3 000 organisationer och företag reklamskatt. I summan ingår omkring 1 600 idrottsföreningar som betalar reklamskatt.

Samtidigt som ideella föreningar betalar reklamskatt tar staten inte ut någon reklamskatt för annonser och reklam på internet, i dagstidningar eller i tv och radio. Staten tar inte heller ut reklamskatt för skärmar som visar reklam.

– Reklamskatten träffar ofta små idrottsföreningar och andra föreningar i samhället som drivs av ideella krafter, medan reklampelare med skärm inte betalar någon skatt. Det är både omodernt och orättvist, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind på regeringens hemsida.

Avskaffad reklamskatt beräknas leda till 100 miljoner kronor i minskade skatteintäkter per år.Björn Dickson