Regeringen vill upphandla mer hållbart

Hållbarhet ska väga tyngre vid offentlig upphandling. Klimat och hälsa ska spela en större roll när den offentliga sektorn gör upphandlingar. Det föreslår regeringen.

Enligt förslaget ska myndigheterna ta fram riktlinjer som visar hur de ska genomföra en lagändring där hållbarhet prioriteras högre när myndigheterna gör sina upphandlingar.

Regeringen skriver att en viktig grund för genomförandet av reformen är regeringens pågående arbete med att förenkla det nationella regelverket och utveckla ändamålsenliga inköps­organisationer.

– Det här innebär att om man vill göra affärer med staten, kommuner eller regioner i framtiden måste man vässa sitt miljöarbete och minska sitt klimatavtryck. Det kommer att bli ännu en viktig pusselbit i vårt arbete för att motverka klimatförändringarna, säger biträdande finansminister Åsa Lindhagen i ett pressmeddelande.

Förslaget är nu ute på remiss. Sista dagen att svara på remissen är 31 januari 2022. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2022.

Björn Dickson