Regeringen vill skärpa regler för bilar med höga utsläpp

Fler bilar som drivs med bensin eller diesel ska få höjd skatt. Fossildrivna bilar beläggs med högre fordonsskatt för sina utsläpp. Det vill regeringen se för att minska utsläppen. Många småföretag, till exempel hantverkare, kan påverkas.

Det handlar om det så kallade bonus-malus-systemet. I ena änden vill regeringen gynna ägare till bilar med låga utsläpp. Bidragen till de bilägarna ökar med 1,9 miljarder kronor under 2021 och med 550 miljoner kronor under 2022.

Pengarna för årets klimatbonus är redan har slut och därför har utbetalningarna stoppats. Med nya friska pengar ska alla som skaffar en ny bil med låga utsläpp kunna få del av bidraget.

Men den summa som bilägare kan få som bonus minskar. Under 2021 och 2022 ska den maximala bonusen vara 70 000 kronor. Under 2023 sänks den till 50 000 kronor, enligt förslaget. Inga bonusar ska betalas ut för bilar som kostar mer än 700 000 kronor.

Och samtidigt skärps alltså reglerna för dem som äger bilar med högre utsläpp.

Systemet ändras så att fler bilar ska hamna över den gräns för utsläpp där fordonsskatten blir högre. Gränsen sänks enligt förslaget från 90 till 75 gram koldioxid per kilometer.

De nya reglerna är en del av regeringens kommande budget. Regeringen vill att de nya reglerna ska träda i kraft 1 juni 2022.

Björn Dickson