Pensionsrådgivning – förmån eller inte?

Förmånsskatt eller inte när arbetsgivaren erbjuder sina anställda pensionsrådgivning? Högsta förvaltningsdomstolen har klarlagt vad som gäller.

I början av december förra året kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som handlar om pensionsrådgivning och förmånsskatt. Med anledning av domen har Skatteverket publicerat en rättsfallskommentar, HFD mål nr 2614-18, Skatteplikt för pensionsvägledning.

En arbetsgivare hade planer på att ge alla sina anställda individuellt utformad information och rådgivning i pensionsfrågor. Arbetsgivaren erbjuder sina anställda pensionsutfästelser genom att teckna pensionsförsäkringar inom ramen för kollektivavtalade pensionsplaner eller individuella pensionslösningar. Vägledningen var tänkt att bestå både av information och rådgivning där rådgivaren tar sikte på val den enskilde kan göra och hur lämpliga alternativen är utifrån den enskildes individuella situation.

För att få veta om pensionsrådgivningen skulle förmånsbeskattas ställde arbetsgivaren två frågor till Skatterättsnämnden. Den ena frågan handlade om vägledningen enbart omfattade de pensionsförmåner som arbetsgivaren utfäst, och de val som kunde göras utifrån dessa. Den andra frågan handlade om vägledningen omfattade den allmänna pensionen, övriga tjänstepensioner och andra tillgångar samt olika familjerättsliga frågor.

Frågeställningarna togs hela vägen till Högsta förvaltningsdomstolen som meddelar att pensionsvägledningen som omfattas av fråga ett närmast är att betrakta som en nödvändig förutsättning för att den anställde ska kunna bilda sig en uppfattning om omfattningen av pensionsförmånerna som följer med anställningen. Därmed är det heller inte en förmån.

Men bedömningen blir en annan kring frågeställning två. Då rådgivningen som sker inom ramen för den frågan är mer omfattande och även rör den allmänna pensionen samt den anställdes privatekonomi räknas den som en förmån med ett ekonomiskt värde. Alltså ska den förmånsbeskattas.

Skatteverket kommenterar rättsfallet genom att konstatera att ”Genom domen är det klarlagt att en arbetsgivares allmänna information och rådgivning till anställda om sådana pensionsförmåner som följer med anställningen inte utgör någon beskattningsbar förmån.”

Charlotta Marténg

Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 2614-18

Skatteverket dnr 202 525531-18/111

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat