Pengar att spara på fastigheten

Som fastighetsägare bör man arbeta aktivt med fastighetstaxeringen. Ofta finns det pengar att tjäna. Det rådet kommer från Barbro Jansson Stridlund på Grant Thornton.

Risken för en fastighetsägare som inte ser upp är att skattekostnaden blir för hög.

– Förutom att taxeringsvärdet ligger till grund för fastighetsskatt/fastighetsavgift ligger det vid en fastighetsöverlåtelse i vissa fall även till grund för stämpelskatten, säger Barbro Jansson Stridlund, som är branschledare för Bygg och Fastighet hos Grant Thornton.

Om fastighetsägaren själv använder byggnaden är fastighetsskatten en direkt omkostnad i verksamheten.

Om fastigheten hyrs ut kan fastighetsskatten i många fall övervältras på hyresgästerna, helt eller delvis.

För hyresgästen är det sannolikt den totala kostnaden för att hyra en lokal som är viktig, inte om kostnaden avser faktisk hyra eller skatt/avgift.

– Det lönar sig oftast för en fastighetsägare att se över de fastighetstaxeringsbeslut som Skatteverket har fattat för att taxeringsvärdena ska vara rimliga, säger Barbro Jansson Stridlund.

För att specifika omständigheter på en fastighet ska beaktas i samband med en fastighetstaxering krävs att ett öppet yrkande lämnas.

Det är alltid bra att göra en översiktlig bedömning om åsatta taxeringsvärden är rimliga. Ett taxeringsvärde ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet och det kan man ha som måttstock.

– Även om man inte är insatt i fastighetstaxering har man som fastighetsägare i regel en uppfattning om vad marknadsvärdet uppgår till, säger Barbro Jansson Stridlund.

Varje byggnad åsätts ett värdeår vid fastighetstaxeringen. Värdeåret är en av de faktorer som påverkar taxeringsvärdet för byggnaden.

– Så det är viktigt att det blir rätt, säger Barbro Jansson Stridlund.

Här är några saker att tänka på:

• För nybyggda bostäder som har värdeår 2012 och senare debiteras inte någon fastighetsavgift de 15 första åren.

• För nybyggda bostäder som har värdeår 2011 och tidigare debiteras inte någon fastighetsavgift de första fem åren. De följande fem åren debiteras halv avgift.

• Observera att i hyreshus med både lokaler och bostäder är det bara bostadsdelen som får denna skattebefrielse. För lokaldelen debiteras fastighetsskatt.

• Under den tid då en byggnad är under uppförande debiteras fastighetsskatt beräknat utifrån taxeringsvärdet, vilket innebär att det inte finns något takbelopp.

• Takbeloppet för fastighetsavgift för inkomståret 2020 är för hyreshus är 1 429 kronor per bostadslägenhet. För småhus är den 8 349 kronor per bostadsbyggnad.

• Konsekvensen av att en fastighet färdigställs tidigare är alltså att skattebefrielsen uppnås tidigare. Men ett senare värdeår kan medföra att taxeringsvärdet för fastigheten blir högre och att fastighetsskatten för en eventuell lokaldel därmed blir högre.