Pandemin tvingar fram digital omställning

Drygt en fjärdedel av företagen har blivit mer digitala för att klara coronapandemin.

Det visar en undersökning gjord av bank- och finansgruppen Svea.

Svea presenterade nyligen rapporten Digital försäljning till företag, en undersökning gjord för tredje året i rad. Denna gång gjordes undersökningen när pandemin precis gjort sitt intåg och resultatet visar föga överraskande att vårens pandemiutbrott haft stora effekter. 55 procent av de tillfrågade företagen uppger att pandemin haft ganska eller mycket negativ påverkan på försäljningen. Tio procent svarar att den påverkat företagets totala försäljning positivt.

I rapporten framkommer att flera företag vidtagit åtgärder för att hantera de nya utmaningarna som pandemin innebär. Den vanligaste åtgärden är att bli mer digital, något 26 procent av företagen uppger att de har blivit. Näst vanligaste åtgärden är att företaget ökat sin marknadsföring, men endast fem procent av företagen har satsat på hemleveranser.

Totalt gjordes 500 telefonintervjuer med VD:ar och marknads- och försäljningschefer som ansvarar för försäljning genom digitala kanaler. Endast företag med tio eller fler anställda har ingått i undersökningen.

Charlotta Marténg