Ökade tullkostnader konsekvens av corona

Uteblivna leveranser, exporttullar och restriktioner. Företag som importerar och exporterar bör vara extra uppmärksamma i coronakrisen.

För företag som bedriver handel med varor över internationella gränser är det extra viktigt att ha kontroll över sina tull- och varuflöden.

− Coronakrisen kan leda till förändringar i varuflödet som i sin tur kan medföra tullkonsekvenser – och det kan bli kostsamt, säger Ulrika Badenfelt, tullexpert på KPMG.

Hon konstaterar att leverantörer i hårt drabbade områden får svårt att producera enligt ingångna avtal. Det leder till brist på insatsvaror och material till tillverkningsindustrin. Konsekvenserna av detta kan bli att frihandelsavtal inte längre kan tillämpas och tullkostnaderna därför ökar.

Följande två scenarier kan uppstå för att leverantören inte vill riskera kontraktsrelationen eller höga viten:

  • Leverantören (exportören utanför EU) köper in från underleverantörer. Risken blir då att köparen (importören) inte kan utnyttja ursprungscertifikat och därmed behöver betala full tullavgift.
  • Leverantören (inom EU) köper in från andra underleverantörer. Konsekvensen blir då att leverantörsdeklarationer inte längre stämmer eller att materialsammansättningar förändras. (importören) av dessa varor inte informeras finns en risk att ursprungsintyg utfärdas på felaktiga grunder.

För att en vara ska få ursprungsstatus ska den antingen vara helt framställd, eller tillräckligt bearbetad eller behandlad i ett avtalsland (när den ska importeras), eller inom EU (när den ska exporteras). Det räcker alltså inte att en vara exporteras från ett avtalsland för att den ska anses ha ursprung i det landet.

− Det är inte heller orimligt att anta att brist på insatsvaror och material kan leda till att exporttullar och restriktioner införs, säger Ulrika Badenfelt.

Som exempel tar hon de nya reglerna avseende exportkontroll för skyddsutrustning, såsom handskar, skyddsdräkter och skyddsmasker. Restriktioner som har införts för att säkra tillgången på varorna för EU:s medlemsstater.

− För företag som tar det säkra för det osäkra och buffrar upp tullbelagda varor innan de vet om köparen är inom eller utanför EU kan det vara klokt att överväga att investera i en tullagerlösning eller se över möjligheterna till aktiv förädling, säger Ulrika Badenfelt.

Hon framhåller att här finns det i regel stora pengar att spara.

− En annan klok investering för importerande och exporterande företag i tider då varuflöden dras om eller tillfälligt saktar ned, är att avsätta resurser för att säkerställa att företaget har rätt tullkompetens och rutiner för att fastställa ursprung, tullvärde och tullkoder. Om inte tullkoden är rätt blir det näst intill omöjligt att hantera förändringar som naturligt följer av coronakrisen, säger Ulrika Badenfelt.

− Dessutom ser vi en global avmattning av ekonomin vilket paradoxalt kan innebära att tarifferna globalt ökar, för att skydda de inhemska marknaderna. Parallellt med att det kan bli svårt att få tag i råvaror och insatsvaror, fortsätter hon.

Men det finns saker att göra. Ulrika Badenfelt råder företagen att agera snabbt. Via kommerskollegium går det att ansöka om tullbefrielser eller tullkvoter för varor som företaget inte kan få tag i inom EU i tillräcklig omfattning.

− För tillverkande företag gäller det här att vara uppmärksam. Visar det sig att ett företag inom EU ansöker om tullbefrielse eller tullkvot för samma, liknande eller en ersättningsvara som ditt företag tillverkar, har ert företag rätt att invända mot ansökan. Vi uppmanar därför företagen att hålla sig uppdaterade via Kommerskollegium och Tullverkets hemsidor, säger hon.

Charlotta Marténg

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat