Öka företagets kreditvärdighet – gör bättre affärer

Ju högre kreditvärdighet ditt före­tag har, desto fler fördelar för verk­samheten. Så här vässar du kredit­värdigheten och det här ska du se upp med.

Alla seriösa företag strävar efter att ha en så hög kreditvärdighet som möjligt. För intressenter visar det att företaget sköter sig och är en part man vill göra affärer med.

– Har företaget gjort rätt för sig tidigare mot andra kunder och leveran­törer? Då ökar sannolikheten att de gör det mot mig. Medan låg kreditvärdighet kan signalera att det exempelvis finns skulder till Kronofog­den, säger Richard Damberg, kreditexpert på UC.

För nystartade företag är det en snåri­gare väg att få upp kreditvärdigheten, då många börjar på noll och det inte finns någon historik att förlita sig på. Men det är inte kört.

På UC görs beräkningar på hur troligt det är att ett företag hamnar på obe­stånd de närmaste tolv månaderna. Om en välavlönad konsult skulle bestämma sig för att starta eget och ta med sig kunderna in till nya bolaget, kan klas­sificeringen ändå bli relativt hög. Men om personen i fråga har betalningsanmärkningar sedan tidigare, kan dessa hänga med i bedömningen hos kreditvär­deringsföretagen.

A och O är attföretaget har koll på sina finanser, att betal­ningar görs i tid och att det finns en buffert i verksamheten. Att ta hjälp av en revisor och/eller rådgivare visar på ytterli­gare stabilitet, tipsar Richard Damberg.

– Sedan ska man komma ihåg att det också är bransch­beroende. Städföretag, åkerier och restauranger har lägre marginaler, fortsätter han. ,

Carina Hedrum driver familjeföretaget PBAB Redovisning och Revision. Byrån har fått högsta kreditvärdering – AAA – enligt Bisnodes modell, vilket bland annat innebär att nyckeltalen ligger över branschsnittet. Bara tre procent av de svenska företagen når trippel A. Dessutom har byrån haft en 20 år lång konsekvent linje av AAA i ratinghistorik, vilket gett dem en diamantklassificering.

– Familjeföretag är överrepresenterade bland de mest kreditvärdiga, vilket kan förklaras av en långsiktighet, säger Henrik Hargéus, Bisnodes produktchef med ansvar för kre­ditvärderingsmodeller, på Bisnodes webb.

För Carina Hedrum stavas framgångsmodellen att hålla stenkoll på siffrorna, tänka långsiktigt och återinvestera i företaget.

– Ordning och reda är grunden till allt, säger hon till Resultat.

Sofia Hadjipetri Glantz

Läs mer: 5 tips för att öka företagets kreditvärdighet
https://www.tidningenresultat.se/5-tips-for-att-oka-foretagets-kreditvardighet