Nytt jobb inget krav för dubbelt boende

Det är inget krav att man påbörjar ett nytt arbete på annan ort för att man ska kunna göra avdrag för dubbelt boende. Det räcker med att man skaffar en bostad på arbetsorten efter att ha arbetspendlat.

Om man flyttar till en ny bostadsort på grund av arbetet och behåller sin bostad på den tidigare bostadsorten kan man under vissa förutsättningar få avdrag för ökade levnadskostnader i samband med dubbelt boende under en begränsad tid.

Två krav är att man övernattar på den ort där man arbetar och att avståndet mellan den ursprungliga bostadsorten och arbetsorten är längre än 50 kilometer.

I ett förtydligande skriver Skatteverket att det inte krävs att man har påbörjat ett nytt arbete för att avdrag ska kunna medges. Det kan också vara så att man dagpendlar till jobbet och att man därefter skaffar en bostad på den ort där arbetet finns.

Björn Dickson

Läs mer: Skatteverket om dubbel bosättning