Nyheter inför bokslutet 2018

För aktiebolag som tillämpar svensk redovisning har det varit ett lugnt år på redovisningsområdet. Det konstaterar Carina Edlund, redovisningsspecialist på KPMG.

Det är tradition att Carina Edlund skriver Nyheter inför bokslutet som publiceras i tidningen Balans, som ges ut av FAR (branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister). För artonde året skriver hon Nyheter inför bokslutet, i år tillsammans med Catharina Pramhäll, Hans Hällefors, Jörgen Nilsson och Caisa Drefeldt.

Vilka är årets viktigaste frågor?

– Enstaka mindre ändringar av Årsredovisningslagen (ÅRL). Inga nya allmänna råd från Bokföringsnämnden (BFN) innebär sammanfattningsvis ett lugnt år på redovisningsområdet för de aktiebolag som tillämpar svensk redovisning.

– För företag som upprättar sina finansiella rapporter enligt IFRS har detta år inneburit mycket arbete med förberedelse för övergång till IFRS 16 Leasingavtal. Vilket har lett till en djupdykning inom områden såsom redovisning, IT-stöd och förändrade processer. Att IFRS 16 kommer att få stor påverkan på flertalet företag är vi alla helt överens om, säger Carina Edlund.

Sofia Hadjipetri Glantz

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer: Nyheter inför bokslutet