Nya råd om bokföring i konkurs

Bokföringsnämnden har tagit fram nya allmänna råd för bokföring i konkurs. Råden som nu är ute på remiss föreslås börja gälla 1 januari nästa år.

Sedan tidigare har Bokföringsnämnden, BFN, ett uttalande om bokföring i konkurs. Det nu remitterade förslaget innebär egentligen inte någon förändring i sak, utan är en anpassning till att Bokföringsnämnden numera utvecklar god redovisningssed genom att ut allmänna råd.

Bokföringsnämndens allmänna råd finns att läsa på myndighetens webb och där finns även information kring hur man ska göra om man vill svara på remissen.

Bokföringsnämnden föreslår att det allmänna rådet ska börja tillämpas från och med 1 januari 2020.

Läs mer: Bokföringsnämndens allmänna råd om bokföring i konkurs

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat