Nya lagar från 1 juli – det här gäller

Ny fordonsskatt, skatt på e-cigaretter och dyrare privat sjukvård. Det är några av de nya lagar som började gälla vid halvårsskiftet.

1 juli, trädde flera nya lagar och regler i kraft. Resultat har tidigare berättat om ett flertal av dem. För dig som har missat det hittar du här ett urval:

Dyrare att ha en sjukvårdsförsäkring genom jobbet

Riksdagen röstade i maj ja till ett förslag från regeringen som innebär att sjukvårdsförsäkringar genom jobbet inte längre kommer att vara skattefria. Från och med 1 juli 2018 ska anställda förmånsbeskattas för premien för sjukvårdsförsäkringar. De nya reglerna innebär i korthet att sjukvårdsförsäkringsförmånen kommer att jämställas med lön och därmed också beskattas på samma sätt.

Läs mer: Så påverkas du av de nya reglerna om sjukvårdsförsäkringar

Utökat krav på personalliggare

Personalliggare har funnits inom restaurang- och frisörbranscherna i drygt tio år. I januari 2016 kom även byggbranschen att omfattas av systemet och nu utökas kravet på personalliggare till fler branscher. Från och med 1 juli i år omfattas även fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt kropps- och skönhetsvård av kravet på personalliggare. Att det blir just dessa branscher beror på att Skatteverket gjort bedömningen att det är där man har störst möjligheter att motverka svartarbete.

Läs mer: Fler omfattas av krav på personalliggare

 

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Berörs ditt företag av de nya reglerna för arbetsgivardeklaration på individnivå? För de allra flesta börjar reglerna inte gälla förrän 1 januari 2019, men vissa påverkas redan från 1 juli i år. Driver du företag inom restaurang-, tvätteri- eller frisörbranschen? Eller har du ett byggföretag med SNI-kod 41? I så fall ska du vara uppmärksam. Beroende på hur många anställda du har kan du redan från 1 juli i år komma att omfattas av de nya reglerna om arbetsgivardeklaration på individnivå.

Läs mer: Arbetsgivardeklaration på individnivå – så påverkas ditt företag

Fler arbetsplatsinspektioner

Polisen får större möjlighet att göra inspektioner på arbetsplatser för att hitta personer som ska utvisas ur Sverige. Straffavgiften för arbetsgivare som anställer personer som ska utvisas höjs.

 

Bonus malus-system införs

Ett bonus malus-system för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta busar och lätta lastbilar. Förändringen träder i kraft 1 juli i år och berör endast nyregistrerade fordon som tas i trafik från och med det datumet. Äldre bilar och nyköpta bilar påställda i vägtrafikregistret innan 1 juli 2018 berörs alltså inte. Bonus malus-systemet innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus. Maximalt 60 000 kronor kan miljöanpassade fordon med utsläpp av koldioxid på upp till 60 gram per kilometer premieras med. Fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastat däremot med högre skatt de tre första åren.

Läs mer: Så slår bonus malus-systemet

 

Karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen blir färre.

Riksdagen har sagt ja till ett förslag från regeringen som innebär att karensdagarna minskas från sju till sex. I förslaget framhöll regeringen att arbetslöshetsförsäkringen ska ha en roll som omställningstrygghet mellan arbeten. Genom att minska antalet karensdagar förbättras den enskildes ekonomiska trygghet, samtidigt som incitamentet att skaffa ett nytt jobb finns kvar enligt regeringen.

Läs mer: Färre karensdagar för arbetslösa

 

Skatt på e-cigaretter införs

En skatt på vätskor med nikotin som används i elektroniska cigaretter och nikotinprodukter som används i mun eller näsa som inte innehåller tobak införs. Skatt ska betalas av den som tillverkar, importerar eller säljer produkterna i Sverige.

 

En ny lag ska förenkla verksamheten för ekonomiska föreningar

Det ska bli enklare för ekonomiska föreningar bland annat genom att antalet obligatoriska uppgifter i en ekonomisk förenings stadgar, minskar. Det införs också nya regler för när en förening vill avveckla och avsluta verksamheten.

Riksdagens beslut innebär även att det ska bli förbjudet att utse en verkställande direktör som inte sköter vd-uppdraget. På så sätt vill man minska risken att ekonomisk brottslighet döljs bakom så kallade målvakter.

Läs mer: Svårare att dölja brottslighet bakom målvakter

 

… och från 1 augusti

Från och med 1 augusti i år ändras reglerna då riksdagen sagt ja till regeringens förslag om ändrade regler. Syftet är att minska skattefusk och undanhållande av skatt.

De nya reglerna innebär att Skatteverket i vissa fall ska kunna ta ut skattetillägg även vid vissa självrättelser. Skattetillägg ska kunna tas ut om:

  • Skatteverket har informerat om att verket ska genomföra en generell kontroll.
  • Rättelsen har koppling till den aktuella kontrollen.
  • Rättelsen görs först två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerade om den generella kontrollen.

Läs mer: Skattetillägg även vid självrättelse

 

Denna text publiceras i samarbete med tidningen Resultat