Nu ska det bli enklare för företagen att lämna uppgifter till myndigheter

Företagens uppgiftslämnande ska minska. Resultat har listan över de 67 myndigheter som berörs av förordningen som ska göra det enklare för företagen.

Förordning (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från företag. Så heter förordningen som riksdagen fattade beslut om i somras, och som träder i kraft i dag 1 oktober. Förordningen välkomnas av bland andra Företagarna då Sveriges företag enligt dem lämnar in omkring 90 miljoner blanketter till Sveriges myndigheter.

Tanken med förordningen är att digital samordning ska förenkla. Företagare ska få det smidigare gentemot myndigheter och ska, där det är möjligt och relevant, bara behöva lämna uppgifter en gång till myndigheterna. Myndigheterna som berörs ska utnyttja digitaliseringen för att effektivisera så väl det egna som företagens arbete med att lämna och hantera uppgifter.

Enligt förordningen ska myndigheterna, i takt med att nya digitala system utvecklas, fokusera på fördelarna med samordning och digitalisering som också kommer företagen till nytta.

67 myndigheter berörs av förordningen (du hittar hela listan här).

 – Inlämnandet av uppgifter till myndigheter är resurskrävande och tar tid för företagen, särskilt när de upplever att de måste lämna liknande uppgifter till flera olika myndigheter. Med den här förordningen skapar vi förutsättningar för att hålla uppgiftslämnandet för företag till ett minimum och för myndigheter att samordna uppgifter emellan sig. På så sätt får företagare mer tid att ägna sig åt att driva och utveckla sitt företag, sa näringsminister Mikael Damberg i ett pressmeddelande i somras då frågan behandlades i riksdagen.

Bolagsverket och Tillväxtverket har fått i uppdrag att svara för rådgivning och uppföljning, samt bistå i myndigheternas samordning.

Charlotta Marténg

Läs mer: Förordning (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från företag

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat