Nu införs skatten på plastkassar

1 maj införs skatten på plastkassar. Från och med fredag kommer en särskild blankett för detta att finnas tillgänglig hos Skatteverket.

Den nya skatten är en del av regeringens arbete för att uppnå Sveriges miljömål och EU:s förbrukningsmål för plastbärkassar. Enligt förpackningsdirektivet ska medlemsstaterna minska förbrukningen till maximalt 40 bärkassar per person och år till år 2025. Beslutet om skatt på plastbärkassar fattades av riksdagen den 29 januari 2020.

Från och med fredag, 1 maj, då skatten införs kommer blanketten Särskild skattedeklaration (SKV 5416) – skatt på plastbärkassar att finnas tillgänglig hos Skatteverket. Det är den som tillverkar, för in och tar emot från annat EU-land eller importerar platsbärkassar till Sverige som blir skattskyldig och som ska deklarera och betala skatten.

Kom ihåg att det är två olika skattesatser att hålla reda på. 3 kronor styck för en plastbärkasse och för påsar tunnare än 15 millimeter och med en volym på max sju liter är skatten 30 öre styck. Varje enskild handlare bestämmer själv vilket pris hen vill ta på kassarna till kunderna.

Resultat har tidigare berättat om att det sedan 1 mars i år går att ansöka hos Skatteverket att bli godkänd som lagerhållare. Huvudregeln är att skyldighet att betala skatt uppkommer när plastbärkassar säljs vidare.

Läs mer: Skatteverket om skatt på plastbärkassar