Nu är tiden för alla att hjälpas åt

Sven Cristea, ”#Tillväxtrevisorn” är krönikör på tidningenresultat.se. Här skriver han om hur perspektiv och liv ändrats över en natt sedan coronakrisen slog till. För att komma ur detta starkare, måste vi alla hjälpas åt.

Sven Cristea, KPMG, även känd som ”#Tillväxtrevisorn” skriver krönikor på tidningen Resultats webb om aktuella och relevanta trender och frågeställningar inom startup och tillväxtsektorn – ämnen som han dagligen stöter på i sitt arbete som revisor på KPMG.

Vi lever onekligen i en märklig tid – min förra krönika berörde jag visserligen kriser och hur man kan arbeta i oroliga tider, men fokus var ändå framåtriktat kring långsiktig tillväxt och lönsamhet. Perspektiv och liv har sedan dess ändrats över en natt – många bolag har gått från tillväxtfokus till krishantering på några dagar. Det är en fullständig katastrof för väldigt många – för familjer, bolag och entreprenörer – och det drabbar inte bara vissa, det drabbar oss alla! Jag är övertygad om att vi kommer att komma ur detta starkare, tillsammans, men vi måste alla hjälpas åt.    

Det där med perspektiv är onekligen intressant i tider som dessa och den nuvarande situationen får mig att tänka på Nietzsche och hans tidlösa citat: ”There are no facts – only interpretations”. Han var något på spåren där. När sanningen enkom är någons tolkning – precis som i dag, när det finns lika många tolkningar och åsikter om Covid19 som det finns människor – blir allt osäkert. Ingen uppskattar osäkerhet och det har verkligen inneburit att det som började som en regional hälsokris i Kina blivit en global pandemi med förödande konsekvenser på världsekonomin, som vi ännu bara börjat skönja i Sverige. Jag hade en spaning i min senaste krönika här, om att en lågkonjunktur var i antågande, men jag kunde inte på långa vägar föreställa mig detta intensiva förlopp, som nästan får Lehman Brothers att verka fjuttigt i jämförelse. 

Så, om jag skulle ge mig på några reflektioner av marknaden, här från min egen kontorskammare i dessa tider;

Utöver att jobba proaktivt, på distans och digitalt med hänsyn till rådande omständigheter så bestämde jag mig för att ringa ett urval av mina kunder, i vitt skilda branscher, för att få en ögonblicksbild – direkt från frontlinjen – av hur de påverkas av den pågående pandemin och krisen (som bland annat visat sig i att vanligtvis rationella och kloka människor började köpa toapapper istället för att fokusera på att göra bra saker).

Det man märkt av de senaste tre veckorna är en avtagande aktivitet på transaktionsmarknaden och flera transaktioner har satts on-hold medan andra har havererat fullständigt. Att de har havererat beror i de flesta fallen på att köparnas banker har dragit sig ur med hänvisning till den stora osäkerheten i världsekonomin och i vissa fall ett stort Kina-beroende. Däremot har flera transaktioner och investeringar ändå genomförts och min uppfattning är att det kommer fortsätta att ske transaktioner, men att budpremierna kommer öka samt att flera av transaktionerna kommer att behöva finansieras genom egen kassa.

Jag är även övertygad om att kapitalet till startup-sektorn kommer fortsätta flöda, men att investerarna fokuserar på bolag med en tydlig affärsmodell och ett eget kassaflöde. När det gäller tillväxtsektorn så blir det en omställning för många, vilket för flertalet inte är negativt, då de kommer att behöva fokusera på kassaflöde och lönsamhet istället för på tillväxt. Det är en resa som de flesta tillväxtbolag behöver genomgå, men sällan har så många behövt göra det simultant och utan stödhjul.  

Men låt oss lämna bolagsfaserna, även om det smärtar #Tillväxtrevisorn, och gå vidare till de olika branscherna. Det uppenbara är att många bolag inom resebranschen, restaurang- och hotellbranschen samt detaljhandelsbranschen har problem – ordentliga problem – tänk er att lönen är slut redan den 27:e… Flera bolag i dessa sektorer upplever just nu en omsättningsminskning om mellan 50-80 % mot samma period föregående år – det är ett förödande slag då flera av dem har låga marginaler och en svag buffert givet att de kommer från en svag period (januari-februari innebär julens baksmälla). Flera av bolagen jag varit i kontakt med behöver nu överväga att nyttja de olika alternativ som står till buds. Utöver detta har flera bolag valt att säga upp timanställda, sett över behov av konsulter samt förhandlat med både leverantörer och kunder om kredittider. De flesta har en god dialog med banken och sina ägare för att säkerställa finansieringen på både kort och lång sikt. Flera för också en dialog med fastighetsägarna om reducerade hyror under en period.

Andra branscher har inte drabbats lika hårt – e-handeln är exempelvis fortsatt stark och kommer fortsätta att vara det givet att vi inte går in i en långdragen lågkonjunktur vilket skulle påverka den kollektiva konsumtionsviljan. Andra branscher, till exempel konsultbranschen har ännu inte sett nedgången, även om det rimligtvis snarare är en tidsfråga. Vi är nu många som håller andan och hoppas att det rör sig om en kort period, men någonstans därinne ropar en envis röst: ”det kommer bli värre innan det blir bättre!”

Några viktiga frågor att ta tag i direkt för alla entreprenörer där ute:

  • Se över din likviditet – och ta en dialog med banken! Det är viktigt att göra det så snart som möjligt och det finns dessutom förutsättningar att utöka finansieringen genom att ta kontakt med ALMI Företagspartner. Om banken är med så brukar även ALMI ställa upp – det viktiga är att bolaget har en bärkraftighet och att problem är skapade av nuvarande kris och inte av andra underliggande problem.
  • Säkerställa att ha rätt rapporter framme som beslutsunderlag – dels uppdaterade balans- och resultaträkningar men även verksamhetskritiska nyckeltal. Sedan är det viktigt att ha en likviditetsbudget framme vecka-för-vecka (0-3 månader) som tar hänsyn till den för många förändrade verkligheten. Utöver det är det viktigt att även ha en medellång budget (4-6 månader).
  • Viktigt att ta hjälp av rådgivare med kompetens och erfarenhet av att hantera krissituationer, som kan hjälpa er att tolka de olika krispaketen och vad det kan tänkas få för konsekvenser för er och er verksamhet samt huruvida ni behöver vidta andra åtgärder. För att hamna rätt i detta är det viktigt att rådgivarna framförallt har hjärtat på rätt ställe.  

Det är ju utmaningar som stärker oss, det är utmaningar som tvingar fram förändring och allt som någonsin varit värt att kämpa för har varit jobbigt. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan gå stärkta ur denna kris, men vi måste ställa upp för varandra, NU!

Sven Cristea – #Tillväxtrevisorn blir #Krisrevisorn

Krönikan publiceras i samarbete med tidningen Resultat