Modernare bokföringslag utreds klart

Utredningen om en modernare bokföringslag lämnas snart till regeringen. Så har det gått.

Förra våren tillsatte regeringen en utredning för att bland annat se över bokföringslagen. Uppdraget har sedan dess förlängts två gånger. Nu är utredningen i sitt slutskede – nytt gällande datum är att den ska lämnas till regeringen senast 30 juni 2021.

Tidigare i år publicerades en konsekvensanalys av de besparingar som skulle kunna göras kopplat till utredningens uppdrag på bokföringsområdet. I studien konstaterar konsultföretaget Trinovo, som genomfört analysen, att regelverket kring arkivering av pappersmaterial kostar cirka 3,9 miljarder kronor i strulig administrativ hantering varje år.

En av experterna i utredningen är Pernilla Lundqvist, redovisningsspecialist på EY och FAR-aktiv. Hon har tillsammans med FAR, Svenskt Näringsliv, med flera aktörer, i många år drivit frågan om en bokföringslag i tiden.

– Konsekvensanalysen gjordes på kort tid och underlaget var litet. Men studien indikerar ändå vilken typ av besparingar som går att göra – och det är en styrka. Lagstiftaren måste verkligen ta detta på allvar. Utöver de delar av bokföringslagen som berörts i utredningen behövs ett krafttag av hela bokföringslagen, säger Pernilla Lundqvist till Resultat.

I Sverige ställs exempelvis högre och mer långtgående krav att arkivera paper än i många andra länder i Europa, vilket innebär att svenska företag inte kan nyttja fördelarna med marknadens digitala bokföringsverktyg.

Utredningen behandlar även hur man kan förenkla regelverken kring mikroföretagande samt kombiuppdrag.

Sofia Hadjipetri Glantz