Missa inte porto på brevet till Bolagsverket

Glöm inte frimärke på brevet till Bolagsverket. Myndigheten har slutat att lösa ut brev som inte är tillräckligt frankerade.

Från och med 1 mars har Bolagsverket fattat beslut om att inte lösa ut otillräckligt frankerade brev. Bakom beslutet finns framför allt två anledningar. Den ena är att kostnaderna att lösa ut breven blir höga för Bolagsverket. Den andra är att myndigheten inte vill att kunderna försöker skicka brev gratis, eller medvetet med för lågt porto.

På sin webb skriver Bolagsverket att brev som är otillräckligt frankerade inte räknas som en inkommen handling.