Lista över friskvårdsaktiviteter tas bort

Skatteverket slopar exempellistan över vilka aktiviteter som varit godkända som friskvård. Men det betyder inte att reglerna ändrats.

Personalvårdsförmåner är tänkta att skapa trivsel i arbetet. Det kan handla om kaffe och frukt på arbetsplatsen, eller ett friskvårdsbidrag.

Friskvårdsbidraget ska vara av mindre värde för att vara skattefritt, och Skatteverket har satt gränsen till max 5 000 kronor per år och person. Det står också arbetsgivaren fritt att ge ett lägre belopp eller inget alls.

På sin webb har Skatteverket en exempellista över aktiviteter som är godkända som friskvårdsförmåner. Nu meddelar myndigheten att den listan kommer att plockas bort vid årsskiftet.

Anledningen är att listan har blivit som ett facit över vad som är okej och inte. Det har blivit problematiskt då aktiviteter byter namn eller ändrar inriktning, och listan skulle då behöva uppdateras hela tiden.

– Vi hoppas att det nu ska bli enklare för arbetsgivaren att göra sina bedömningar. Listan skapar onödig osäkerhet och många frågor, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert vid Skatteverket i ett pressmeddelande.

Reglerna kring friskvårdsbidraget kommer inte att ändras. Men när listan försvinner ställs högre krav på arbetsgivaren att hålla sig insatt i vad som gäller.

– Vi har förtroende för att arbetsgivaren kan göra bedömning av de anställdas aktiviteter, utifrån vilket innehåll de har, säger Pia Blank Thörnroos.

På Skatteverkets webb står följande:

  • Det är arbetsgivaren som bestämmer om personalen ska erbjudas friskvårdsbidrag eller inte och hur friskvårdsbidraget, inom ramarna för lagstiftning och praxis, får användas.
  • För att friskvårdsbidraget ska vara skattefritt ska det erbjudas hela personalen på lika villkor och användas för enklare aktivitet med inslag av motion eller för behandling som är avstressande eller syftar till att motverka ömhet och stelhet, samt kostrådgivning och rådgivning i samband med rökavvänjning.
  • Friskvårdsaktiviteter som består av enstaka behandling utan inslag av motion ska ha ett ringa värde, maximalt 1000 kronor för den enskilda aktiviteten.
  • Friskvårdsbidraget får inte gå till sjukvård eller rehabiliteringsaktiviteter, inte heller till medlemsavgift i förening, diplom eller liknande.
  • Friskvårdsbidraget får inte gå till köp eller hyra av utrustning i normalfallet, men om utrustning ingår i aktiviteten, till exempel lån av häst, ridhjälm, kanot eller bowlingskor som ingår i en aktivitet så kan denna del ändå omfattas. Köp av enkla digitala tränings- och friskvårdsappar omfattas också.

Charlotta Marténg