Lika skatt för lika arbete – ekonomisk arbetsgivare kan bli verklighet

Begreppet ekonomisk arbetsgivare är på väg att införas i Sverige. En lagrådsremiss har presenterats och från 1 januari 2019 kan förslaget bli verklighet.

I Resultat nr 8 hösten 2017 berättade vi om Skatteverkets förslag om att införa begreppet ekonomisk arbetsgivare i svensk lagstiftning. Skatteverkets förslag har nu blivit till en lagrådsremiss som i maj överlämnades till lagrådet. När lagrådet granskat förslaget för att se att det inte strider mot några befintliga lagar, bearbetar sedan regeringen förslaget och lämnar det som en proposition till riksdagen. Därefter kan riksdagen fatta beslut om den nya lagen ska införas eller inte.

I det aktuella fallet handlar det om att regeringen vill införa begreppet ekonomisk arbetsgivare som innebär lika skattevillkor för arbetstagare anställda av utländska företag och arbetstagare i svenska företag. I korthet handlar det om att arbetstagare som utför arbete åt ett företag i Sverige också ska beskattas här. Det avgörande för var arbetstagaren ska beskattas ska inte längre vara vem som betalar ut lönen, utan vem arbetstagaren utför arbetet åt. Ett synsätt som är vanligt i många andra länder, och som i Sveriges fall får konsekvensen att fler blir skattskyldiga här.

Enligt reglerna som gäller i dag ska en begränsat skattskyldig arbetstagare, som är anställd av ett företag, offentlig sektor, ideell sektor eller en privatperson i Sverige, betala skatt här vid tillfälligt arbete i landet. Om arbetstagaren däremot är anställd av ett utländskt företag utan fast driftställe i Sverige, och tillfälligt hyrs ut till den som arbetet utförs åt, ska arbetstagaren inte beskattas här.

Genom att ändra dessa regler hoppas man få en mer konkurrensneutral beskattning. Det skulle också innebära att utländska företag med verksamhet i Sverige omfattas av samma regelverk som svenska företag.

Charlotta Marténg

 

Läs mer: Lagrådsremiss Beskattning och betalning vid tillfälligt arbete i Sverige

 

Denna text publiceras i samarbete med tidningen Resultat