Lika förmånsbeskattning för privat och offentlig sjukvård

Privat och offentlig sjukvård ska förmånsbeskattas på samma sätt. Skatteverket har nu publicerat ett ställningstagande som förtydligar hur den nya lagen ska tillämpas.

1 juli i år trädde en ny lag i ikraft som innebär att beskattningen av vård bekostad av arbetsgivaren blir lika, oavsett om vården är privat eller offentlig. Som Resultat berättade i somras innebär det att privat och offentlig sjukvård ska behandlas lika när det kommer till förmånsbeskattning. Tidigare har anställda inte förmånsbeskattats för privat häls- och sjukvård som arbetsgivaren betalat, däremot har fri offentlig sjukvård förmånsbeskattats.

Läs mer: Så påverkas du av de nya reglerna om sjukförsäkringar

Med anledning av lagändringen har Skatteverket nu publicerat ett ställningstagande som förtydligar tillämpningen av lagen. Där framgår att den anställda ska förmånsbeskattas för sjukvårdsförsäkringar. Den anställda ska också förmånsbeskattats för privat sjukvård, exempelvis hälsoundersökningar och operationer, på samma sätt som personal förmånsbeskattas för fri sjukvård i offentlig regi.

På sin webb listar Skatteverket vad som förmånsbeskattas och vad som inte förmånsbeskattas. Om det handlar om insatser som arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen är ansvarig för – som företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering – ska det inte förmånsbeskattas. Likaså är rehabilitering i samarbete med Försäkringskassan skattefri, och även åtgärder som ingår i en plan för återgång i arbete. Hälsokontroller med direkt koppling till arbetet finns också med bland det som räknas upp som skattefritt.

När det kommer till vad som förmånsbeskattas nämns däremot fri hälso- och sjukvård av privat karaktär som exempelvis vanliga läkarundersökningar, provtagning och röntgen.

Charlotta Marténg

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat