Lättare att registrera rörliga varumärken

Reglerna för varumärkesskydd EU-anpassas. Förändringarna i den svenska lagstiftningen börjar gälla från och med 1 januari 2019.

Nu ska lagstiftningen som rör varumärkesskyddet att moderniseras. Samtidigt görs lagstiftningen mer teknikneutral, vilket i praktiken innebär att det kommer att bli lättare att registrera till exempel ljudvarumärken eller varumärken som rör sig. En ny och mer överskådlig lag om företagsnamn kommer också att ersätta den nuvarande firmalagen.

Bakgrunden till förändringarna är ett EU-direktiv som antogs för snart tre år sedan, i december 2015, och som EU:s medlemsstater ska ha genomfört senast 14 januari nästa år. I propositionen som lades fram konstateras att varumärken får en allt viktigare roll för företagens utveckling, inte bara globalt utan även i Sverige. För att svenska företag ska kunna konkurrera på bästa sätt anser regeringen att reglerna bör vara enkla, förutsägbara och rättssäkra.

 

 Läs betänkandet i sin helhet: Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat