Lättare att göra rätt med Skatteverkets avdragslexikon

Ska du göra avdrag i din enskilda firma? Nu har Skatteverket kommit med ett nytt avdragslexikon.

Privata levnadskostnader är inte tillåtet att dra av i sin enskilda näringsverksamhet. Däremot är det helt okej att yrka kostnadsavdrag för inköp av saker samt andra utgifter som är nödvändiga för att du ska kunna tjäna pengar i din verksamhet.

På Skatteverkets webb har myndigheten publicerat ett avdragslexikon som ska underlätta för dig som näringsidkare när avdrag ska göras. Där kan du bland annat läsa om vilka kostnader du får dra av med hela beloppet och vilka kostnader som du ska fördela över flera år, så kallad avskrivning, eller värdeminskningsavdrag. Du kan också se vilka begränsningar som finns för hur stora avdragen får vara.

Viktigt att komma ihåg är också att underlagen för inköpen alltid måste sparas och att utgifterna löpande ska bokföras i verksamheten.

Läs mer: Skatteverkets avdragslexikon

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat