Kundrelationer

Kundrelationer kan se ut på flera sätt.

Det beror på vilken bransch kunden är verksam i, vilken erfarenhet har kunden och vad vill kunden göra själv.

Att tillsammans med kunden sätta strukturen och skapa rutiner för arbetet, ger en bra ekonomifunktion.

Det gör att kunden känner en trygghet i, att han/hon som företagare gör vad som krävs för att uppfylla lagar och regler.

En bra ekonomifunktion är även företagarens verktyg i verksamhetsplanering och ger underlag till beslut gällande verksamheten.

Vi finns även vid kundens sida som ett bollplank för stora och små frågor.