Korttidspermittering – så funkar det

Genom korttidspermittering kan arbetsgivaren minska sina lönekostnader med 50 procent. Samtidigt kan arbetstagaren behålla 90 procent av lönen.

Många arbetsgivare, framför allt inom restaurang-, hotell- och turismnäringen, är hårt pressade av coronavirusets ekonomiska effekter, då kundunderlaget minskat kraftigt. Även övriga branscher påverkas kraftigt. För att hjälpa livskraftiga företag att undgå konkurs har staten valt att gå in och täcka upp till tre fjärdedelar av kostnaden som uppstår vid korttidspermittering. Det betyder att arbetstagaren kan gå ner i arbetstid och trots det få ut över 90 procent av sin lön.

Tillväxtverket har på sin webb samlat information om korttidspermittering, vad som gäller och hur man som företagare ska gå tillväga. Stödet kommer att finnas tillgängligt från 7 april, men ska tillämpas redan från 16 mars, och det ska gälla under hela 2020.

Vad behöver du som företagare göra?

Förbered dig genom att se till att stöd för korttidspermittering finns i centrala och/eller lokala kollektivavtal. Saknas kollektivavtal? Se till att skriftligt avtal, med stöd för korttidspermittering, finns med minst 70 procent av arbetstagarna.

Vilka anställda omfattas?

Stödet gäller endast anställda som varit avlönade tre månader före ansökan om stöd, men anställda som tillhör arbetsgivarens familj är inte berättigade till stöd.

Hur ansöker jag?

7 april öppnar ansökan och då kommer rutiner att finnas för hur företag ska ansöka. Fram till dess kommer Tillväxtverket löpande att uppdatera sin information om hur ansökan ska gå till. Ansökan sker via tillvaxtverket.se och stödet kan betalas ut först efter att ansökan godkänts av myndigheten.

Följande räkneexempel har tidigare presenterats av regeringen:

”Förslaget innebär att en arbetstagare med en månadslön på 32 700 kronor som minskar sin arbetstid till 40 procent kommer få behålla 92,5 procent av sin lön, det vill säga 30 200 kronor. Samtidigt minskar arbetsgivarens kostnader för arbetstagaren till 47,5 procent, från 43 000 för lön och arbetsgivaravgifter till 20 425 kronor. Staten står för resterande del av kostnaden, det vill säga 19 350 kronor som motsvarar 75 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen.”

Charlotta Marténg

 Läs mer: Tillväxtverket om korttidspermittering

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Rör detta dig eller ditt företag? Diskutera frågan med din revisor/rådgivare!