Köp inventarier till jobbet och dra av på skatten

Funderar du på att investera i din näringsverksamhet genom att skaffa inventarier? Om du gör det under 2021 kan du ha rätt till skattereduktion.

I samband med att budgeten för 2021 presenterades framkom att en av åtgärderna för att stimulera till nya investeringar skulle ske genom att en tillfällig skattereduktion för företag införs. Nu har förslaget, som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna står bakom, skickats ut på remiss. Förhoppningen är att företag som funderar på att investera i exempelvis nya kylar och frysar till matvarubutiken, lastbilar med mindre utsläpp eller nya maskiner ska välja att göra sin investering i stället för att vänta på att pandemin ska vara förbi.

Skattereduktionen, som innebär att en lägre inkomstskatt betalas, ska uppgå till 3,9 procent av anskaffningsvärdet på inventarier och ska gälla för fysiska och juridiska personer, samt delägare i handelsbolag, som redovisar inkomst av näringsverksamhet. Inventarierna måste köpas in under 2021 och innehas en viss tid. Skattereduktionen föreslås träda i kraft 1 januari 2022. För företag som har kalenderår som beskattningsår kommer den att begäras i inkomstdeklarationen för beskattningsåret 2022. Det kommer också finnas en möjlighet att göra skattereduktion för outnyttjat utrymme för skattereduktion det efterföljande året.

Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR anser att förslaget är ett värdefullt initiativ för att öka investeringarna efter pandemin.

− Det ska ses tillsammans med andra efterfrågestimulerande insatser i budgeten för 2021. Användningen beror som alltid av att det finns en marknad, men investeringar blir lättare att räkna hem med denna skattereduktion. Nu måste Sverige ha full satsning på hög ekonomisk tillväxt så att den ökade statsskulden efter covid-19, mätt som andel av BNP, minskar genom högre tillväxt. Detta kommer att kräva fortsatta stimulansåtgärder under både 2022 och 2023, till att börja med, säger han.

Hans Peter Larsson betonar också att det inför 2021 är viktigt för rådgivare att ha full överblick över hur stöd och åtgärder i budgeten påverkar företagen.

− Den här skattereduktionen föreslås ges utöver vanliga avdrag för investeringar i vissa fall, vilket är bra, säger han.

Charlotta Marténg