Kommunen vann i mål om rotavdrag för fibernät

Ett villaområde får fibernät. Kommunen betalar för jobbet fram till tomtgränsen. Skatteverket vill inte betala ut rotavdrag för jobbet innanför tomtgränsen. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen satt ner foten.

Företrädare för de företag som lägger ut ledningar för bredband säger att domen från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) innebär att fler hushåll nu kan få bredband.

Ett kommunägt bolag har dragit fram fibernät i ett villaområde. Fastighetsägarna betalade en anslutningsavgift på 14 990 kronor var. Av den summan var nästan 13 000 kronor arbetskostnad. Det kommunala bolaget sökte och fick 6 484 kronor per kund i rotavdrag från Skatteverket.

Men Skatteverket ändrade sig. Småhusägarna betalade bara för den del av jobbet som gjordes på den egna tomten och ingenting för det jobb som utfördes fram till tomtgränsen. Därför var den ersättning som småhusägarna betalade till det kommunala bolaget inte marknadsmässig, ansåg Skatteverket.

Enligt Skatteverket hade det kommunala bolaget därmed subventionerat arbetet och därför var det inte fråga om hushållsarbete. Därför tyckte Skatteverket att en del av rotavdraget skulle betalas tillbaka.

Det kommunala bolaget överklagade till förvaltningsrätten och därefter kammarrätten som båda avslog överklagandena.

Men Högsta förvaltningsdomstolen tyckte annorlunda. Domstolen konstaterar att kommunen har delat upp arbetet med fiberdragningen i två delar, en del för arbetet fram till tomtgränsen och en del för arbetet innanför tomtgränsen.

Att det kommunala bolaget inte tog betalt för arbetet fram till tomtgränsen innebär inte att bolaget har gett ett ekonomiskt stöd för det arbete som bolaget tog betalt för av kunden.

Högsta förvaltningsdomstolen skriver att de aktuella arbetena därmed utgör hushållsarbete som ger grund för skattereduktion, alltså rotavdrag, och att det kommunala bolaget därför har rätt att få utbetalning från Skatteverket.

Mikael Ek, vd, för branschorganisationen Svenska Stadsnätsföreningen, välkomnar beskedet från Högsta förvaltningsdomstolen.

– Domen är viktig för branschen. Det har allmänt upplevts som snårigt för våra stadsnätsmedlemmar hur de ska hantera rotavdrag. Det har gjort att man i flera fall valt att avstå från att erbjuda hushållen någon möjlighet till avdrag.

– Genom domen skapas det nu ytterligare möjligheter för de hushåll som ännu inte valt att ansluta sig, framförallt de hushåll som sagt nej av ekonomiska skäl, säger Mikael Ek.

Björn Dickson

Läs mer: Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 1502-18