Karensdag blir karensavdrag

Ersättningssystemet vid sjukfrånvaro ändras. Från och med 1 januari 2019 ersätts karensdagen av ett karensavdrag.

Regeringen föreslog tidigare i år att karensdagen ska ersättas med ett karensavdrag. Tanken var att avdraget i första hand ska skapa en mer rättvis självrisk i vid sjukfrånvaro. Nu har riksdagen fattat beslut i frågan, och sagt ja till regeringens förslag.
Det innebär att ersättningssystemet vid sjukfrånvaro ändras från och med 1 januari 2019. Karensavdraget ska i princip motsvara karensdagen beloppsmässigt och kommer att uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklönen. Framför allt kommer detta att spela roll för dem som jobbar långa arbetspass vissa dagar, men har kortare arbetstid andra dagar. Med det nya systemet blir avdraget lika stort oavsett vilken dag personen är sjuk.

För den som inte omfattas av sjuklönelagen blir karensavdraget en hel dag med kalenderdagsberäknad sjukpenning. Regeländringen gäller inte personer som enbart får inkomst som egenföretagare.

Charlotta Marténg

Läs mer: Karensavdrag en mer rättvis självrisk 2017/18:SfU24

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat