Kan jag ändra i inlämnad deklaration?

Jag har lämnat in min deklaration men har insett att jag gjort fel, kan jag rätta min deklaration? Så här svarar Resultats experter.

Jag har lämnat in min deklaration men har insett att jag gjort fel, kan jag rätta min deklaration? 

Ja det kan du, även om du redan skickat in den. Så länge som du inte fått ditt slutskattebesked kan du logga in hos Skatteverket och göra ändringar. För inkomståret 2019 kan du ändra digitalt tills tjänsten stänger december 2020. Om du redan fått ditt slutskattebesked behöver du i stället begära en omprövning av deklarationen. 

Du kan göra ändringar upp till sex år efter inkomståret, det innebär att du i år kan göra ändringar som gäller inkomståret 2014 eller senare.

Petra Örjegren, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR