Ingen utdelning vid korttidspermittering

Att använda sig av stödet för korttidsarbete och samtidigt ta ut utdelning ska inte vara okej. Det framhåller Finansutskottet i ett betänkande till riksdagen.

En av stödåtgärderna som regeringen och samarbetspartierna presenterat handlar om möjligheten till korttidsarbete, eller korttidspermittering som det tidigare kallades. Regeringen har även föreslagit att staten tar över sjuklöneansvaret under två månader och att karensavdraget slopas.

I ett betänkande till riksdagen ställer sig Finansutskottet bakom de föreslagna åtgärderna. Men utskottet understryker samtidigt att en förutsättning är att arbetsgivaren har allvarliga ekonomiska svårigheter och skulle behöva säga upp personal om inte stödet fanns.

”Utskottet anser att det under sådana förhållanden inte kan anses försvarligt att arbetsgivare som mottar stöd från det allmänna vid korttidsarbete samtidigt genomför aktieutdelningar och andra liknande utbetalningar” skriver man i ett betänkande som publicerades tidigare i veckan.

Hur koncernbidrag ska behandlas återstår att se.

I samma betänkande föreslår Finansutskottet också att regeringen lägger fram ett förslag till riksdagen om att sänka den sammantagna räntan vid anstånd med inbetalning av skatt.

Riksdagen väntas fatta beslut i frågan 2 april.

Läs mer: Finansutskottets betänkande