Högre moms för PT online än på gym

Träningstjänster har normalt sex procents moms. Men inte om de erbjuds online. Då är momssatsen 25 procent.

Vanligt är att ta ut 25 procents moms på tjänster, men det gäller inte alla. Är det tjänster som har koppling till idrottsverksamhet är momsen normalt på sex procent. På Skatteverkets webb står bland annat att sex procents moms normalt gäller:

– idrotter som utövas i Riksidrottsförbundets medlemsförbund

– styrketräning, jazzdans, aerobics, workout och kampsporter

– tjänster som har ett nära samband med idrott, till exempel tillgång till redskap och uthyrning av baddräkter, handdukar, skridskor och racketar

Den som tillhandahåller en tjänst som personlig tränare på ett gym omfattas också av sex procent moms. Om tjänsten tillhandahålls online är det däremot 25 procents moms som gäller.

Skatterättsnämnden prövade i höstas en fråga från en tränare som tillhandahåller just en träningstjänst online. Syftet är att hjälpa kunderna att få en sundare livsstil genom motion och träning. Kunden kommunicerar med tränaren bland annat genom ett inledande chattsamtal och får sedan ta del av ett individuellt träningsschema. Varje vecka görs en uppföljning och kund och tränare har en löpande dialog via chatten.

Tränaren vände sig till Skatterättsnämnden för att få veta om tjänsten betraktas som idrott och därmed har sex procents moms eller om det ska vara 25 procents moms. Skatterättsnämnden anser att kunden i detta fall inte bereds tillfälle att utöva idrottslig verksamhet och menar att det inte har någon betydelse att tjänsten liknar en personlig tränare på gym. Förhandsbeskedet som slår fast att det är 25 procents moms som gäller har inte överklagats.

Charlotta Marténg

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer: Skatterättsnämnden 21-118/I

Läs mer: Skatteverket om momssats på varor och tjänster