Högre moms för PT online än på gym nu fastslaget

Träningstjänster har normalt sex procents moms. Men inte om de erbjuds online. Då är momssatsen 25 procent. Det har nu Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast.

Resultat har tidigare berättat om ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden som rör tränartjänster över internet. En tränare tillhandahåller en träningstjänst online i syfte att hjälpa kunderna att få en sundare livsstil genom motion och träning. Kommunikationen mellan tränaren och kunden sker genom ett chattsamtal och sedan får kunden ett individuellt träningsschema. Kund och tränare har sedan löpande kommunikation via chatten.

Då tjänster med koppling till idrottsverksamhet normalt har en moms på sex procent ville tränaren veta om även dennes tjänst har sex procents moms, eller om momssatsen ska vara 25 procent.

Skatterättsnämnden ansåg att det i det aktuella fallet inte hade någon betydelse att tjänsten liknar en personlig tränare på ett gym eftersom tjänsten tillhandahålls online och kunden inte bereds tillfälle att utöva idrottslig verksamhet. Förhandsbeskedet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som nu sagt sitt.

Domstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked och konstaterar att tjänsten som tränaren tillhandahåller inte omfattas av reducerad skattesats. Högsta förvaltningsdomstolen ser heller ingen anledning att inhämta förhandsbesked från EU-domstolen utan avslår det yrkandet.

Charlotta Marténg

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer: Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 5729-18

Läs mer: Skatterättsnämnden 21-118/I

Läs mer: Skatteverket om momssats på varor och tjänster