Hög tid att förbereda för nya visselblåsarlagen

EU:s visselblåsardirektiv ska bli svensk lag i december i år. Nu får många företag hjälp att leva upp till de nya reglerna. Men vad gäller?

Förra veckan antog regeringen en lagrådsremiss om införandet av EU:s visselblåsardirektiv. Den nya lagen innebär ett förstärkt skydd för personer som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats.  

– Man ska inte behöva vara rädd att bli uppsagd eller hamna i frysboxen för att man slår larm om missförhållanden på sin arbetsplats. Vi ska inte ha tysta arbetsplatser där problem sopas under mattan, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i ett pressmeddelande. 

Den nya lagen ersätter dagens visselblåsarlag och kommer att gälla för både privat och offentlig sektor. Företag och organisationer med minst 50 anställda blir skyldiga att införa interna rapporteringskanaler som underlättar för arbetstagare att slå larm anonymt.  

– Många organisationer är i dag omedvetna om den här nya lagen. Vi ser att det finns en risk att det blir som jag tror många företag upplevde GDPR, att allt skjuts upp till sista sekund, säger Elin Siljendal, rådgivare inom riskhantering på KPMG. 

I december i år träder lagen i kraft. Organisationer med färre än 50 anställda har dispens till 2023. De mindre organisationerna har även lindrigare regler, men samtliga kommer att påverkas av att visselblåsarskyddet utvidgas till fler grupper av personer: exempelvis arbetssökande, egenföretagare, styrelseledamöter och aktieägare.  

– Många som i dag har en intern kanal för visselblåsning på sitt intranät kommer att behöva lägga ut den externt och här finns det en hel del saker organisationerna behöver planera för i samband med det, säger Elin Siljendal. 

Visselblåsardirektivet syftar till att motverka skadlig företagskultur, vilket kan vara allt från sexuella trakasserier till korruption.  

– Man har insett att visselblåsaren är viktig för att få reda på korruption. 43 procent av all korruption upptäcks genom tips och hälften av de tipsen kommer från bolagets anställda, berättar Elin Siljendal som har en bakgrund som polis.  

Rakel Lennartsson