Hjärnsmart arbete

Hjärnsmart arbete 🗣👥😊

I och med att personalen är vår viktigaste resurs så lägger vi mycket arbete på hållbara medarbetare.

Att vara medveten om att dagens snabba utveckling och ständiga impulser kan vara oerhört påfrestande för våra hjärnor, likväl som att det är en resurs.

Vi jobbar därför internt med att medvetengöra hur våra hjärnor påverkas och vad vi kan förändra i vårt dagliga sätt att arbeta för att minska påfrestningen, samt att veta att det man gör på sin fritid också har påverkan på hur man mår och vad man presterar.

Det är viktigt att tänka på återhämtning för att få en bra balans.