Hjälp – jag får ingen insyn i redovisningen!

Oenighet har uppstått kring en fråga som rör räkenskaperna och den ena ägaren får ingen insyn. Vad kan man göra då? Så här svarar Resultats experter.

Vi är två ägare som äger ett aktiebolag, hälften vardera. Bolaget är nystartat och har växt fort, men vi har ingen vald revisor. Vi är nu oeniga i en stor fråga som rör räkenskaperna. Min kompanjon sköter redovisningen och vägrar ge mig insyn för att utreda frågan. Vad gör jag?

Om ni inte kan komma överens i frågan eller reda ut den med hjälp av till exempel en revisor eller redovisningskonsult så kan du som ägare ansöka hos Bolagsverket om att en särskild granskningsman ska utses för att granska frågan. Regler kring särskild granskning finns i aktiebolagslagens 10 kap. 21 §. Observera att det måste finnas konkreta misstankar för att göra en ansökan. Annars kan det finnas en risk att du som ansökt får stå för granskningskostnaden, vilket normalt annars bolaget gör. Bolagsverket utser en lämplig granskare, som exempelvis en advokat eller en revisor, som får yttra sig till bolaget om frågan.

Kim Lavin, auktoriserad revisor