HFD: Lek och skoj är ingen sport

Var går gränsen mellan lek och idrott? Det räcker inte med att besökarna ägnar sig åt fysisk aktivitet för att företaget ska få sänkt moms. Det säger Högsta förvaltningsdomstolen i en vägledande dom.

Ett företag som äger ett antal anläggningar för lek, sport och rörelse för barn och ungdomar ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden för att få veta vilken moms man ska ta ut på entréavgiften.

För en del tjänster inom idrott är momsen sänkt från den vanliga nivån, 25 procent, till 6 procent. Företaget ville ta ut den lägre momssatsen. Företaget skriver att den aktuella anläggningen har utvecklats från att vara ett lekland till att bli en anläggning avsedd för idrott och rörelse, med olika idrottsgrenar inklusive bollsporter, cross-fit, cykling, gymnastik, hinderbana, klättring, löpning och parkour. Där finns också en trampolinpark.

Skatterättsnämnden tyckte att skattesatsen ska vara 25 procent eftersom det till största delen verkar handla mer om lek än om idrott. Frågan har tagits hela vägen till Högsta förvaltningsdomstolen som instämmer i Skatterättsnämndens bedömning. Domstolen har kommit fram till att det handlar om lek snarare än idrott eller fysisk träning. Det är därmed 25 procents moms som gäller.

Högsta förvaltningsdomstolen hänvisar till sin egen praxis och till EU-domstolen. Domstolen skriver att det inte räcker med att besökarna ägnar sig åt fysisk aktivitet för att den lägre skattesatsen ska gälla.

Björn Dickson

Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 3078-19

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat