HFD: Gammal vänskap räcker inte för skattefri gåva

Det hjälper inte att givare och mottagare är goda vänner – en gåva i form av aktier är en ersättning som ska beskattas. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.

Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, tycker att domen är problematisk:

– Utgången i målet skapar ökad osäkerhet kring generationsskiften och gåvor av aktier. Det är olyckligt.

Bakgrunden är att en man som arbetar i ett företag enligt planerna ska få en gåva från företagets ägare. Gåvan består av aktier i företaget där mannen är anställd.

Marknadsvärdet för alla aktier i bolaget beräknas till åtminstone 200–250 miljoner kronor. Gåvan skulle bestå av 20 procent av aktierna och ha ett marknadsvärde på 40–50 miljoner kronor.

Ägaren och den anställde som ska ta emot aktierna har byggt upp företaget tillsammans och är nära vänner. Därför bör aktierna ses som en skattefri gåva, anser den anställde som vände sig till Skatterättsnämnden för att få ett förhandsbesked.

Frågan var: Handlar det om en skattefri gåva eller om en ersättning som ska beskattas? Skattefri gåva sa Skatterättsnämnden och gav därmed mottagaren av aktierna rätt.

Men Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, tyckte annorlunda.

Att mannen som ska få aktierna har varit med och byggt upp företaget från grunden tillsammans med ägaren och dessutom kan antas arbeta på en ledande position i företaget även i fortsättningen talar emot mannens sak. I stället talar detta starkt för att den planerade överlåtelsen av aktier bör ses som ersättning för arbete i bolaget, både arbete som har utförts och arbete som ska utföras i framtiden, anser domstolen.

HFD anser visserligen att den nära och djupa vänskapen mellan givaren och mottagaren ger klart stöd för att man skulle kunna göra ett undantag från huvudregeln som säger att en förmån till en anställd har sin grund i anställningen.

Men domstolen anser att det faktum att givare och mottagare är vänner inte räcker för att aktierna ska betraktas som en skattefri gåva. Inte heller gåvans värde eller att den är villkorslös räcker för att den ska räknas som en skattefri gåva, enligt HFD.

I domen som kom i slutet av november skriver HFD: ”Den ska i stället anses utgöra ersättning för A:s arbetsinsatser i bolaget. A ska följaktligen inkomstbeskattas för överlåtelsen.”

Hans Peter Larsson på FAR framhåller att företagare och rådgivare behöver kunna förstå bättre vad som gäller.

– Här har två mycket kvalificerade grupper skattejurister kommit fram till olika slutsatser, vilket klart visar frågans osäkerhet. I praktiken blir det i fall som detta omöjligt att överlåta aktier, säger Hans Peter Larsson.

Björn Dickson