HFD: Direktavdrag för byte till moderna fönster är OK

Ett fastighetsbolag bytte till moderna fönster på sina hus. Det var en standardhöjning, direktavdrag var inte möjligt, ansåg Skatteverket. Men Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, gav fastighetsbolaget rätt.

Husen hade tvåglasfönster med träram. De äldsta var från 1930-talet, de nyaste från 1960-talet. När fastighetsbolaget bytte till moderna treglasfönster ansåg Skatteverket att det innebar en standardhöjning.

Skatteverket medgav inte direktavdrag för den del av anskaffningsutgiften som motsvarade standardhöjningen. Till saken hör att utgifter för att reparera och underhålla en byggnad får dras av omedelbart. Men enligt praxis kan rätten till omedelbart avdrag begränsas om åtgärden medför en förbättring i förhållande till byggnadens ursprungliga skick. Det var detta som Skatteverket tog fasta på.

Både förvaltningsrätten och kammarrätten höll med Skatteverket. Men fastighetsbolaget överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen skriver i sin dom, som kom i somras, att om direktavdrag ska nekas måste det röra sig om en mer markant förändring som kan anses förhöja byggnadens värde utöver vad som följer av en ordinär underhålls- och reparationsåtgärd.

Domstolen anser att den förbättring av byggnaderna som bytet av fönstren innebär hänger samman med den allmänna tekniska utvecklingen på området. Fastighetsbolaget hade därmed enligt Högsta förvaltningsdomstolen rätt att dra av utgifterna i sin helhet som utgifter för reparation och underhåll.

Björn Dickson

Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 2482–2485-18

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat