Hetaste lönefrågorna just nu

Uppdatera bilförmåner, håll koll på stödet för korttidsarbete och vad som gäller kring läkarintyg vid sjukfrånvaro. Det är några av de viktigaste lönefrågorna att ha koll på just nu.

9 februari ordnar FAR ett kostnadsfritt webbinarium om de hetaste lönefrågorna just nu. En av talarna är Pernilla Broberg, Partner Payroll Services på Grand Thornton och Auktoriserad Lönekonsult FAR. Vi bad henne svara på några viktiga frågorna som rör lön just nu.

Vilka är de viktigaste lönefrågorna i början av 2021?

− Som alltid vid årsskiften är det viktig att se över vilka nya olika belopp och procentsatser från Skatteverket som är aktuella. Det handlar om vilka skatter och avgifter, prisbasbelopp med mera som gäller.

− Det handlar också om att uppdatera bilförmåner med 2021 års värden. Att tänka på är om man har haft reducerad bilförmån då man tidigare kört mer än 3 000 mil per år i tjänsten. Många har kört mindre än så på grund av coronakrisen.

− När vi fortsätter att leva i coronatider är det också oerhört viktigt att uppdatera sig om nya åtgärdspaket som kan vara aktuella. Till exempel vill regeringen tidigarelägga förslaget med sänkta arbetsgivaravgifter för unga i åldern 18–23 år från april, som det var tänkt tidigare, till januari.

Stödet till korttidsarbete kommer att förlängas och som konsult behöver man vara insatt i förutsättningarna inför 2021, det finns väsentliga förändringar i det nya lagförslaget.

− Man behöver också ha koll på de nya reglerna gällande ”ekonomisk arbetsgivare” som började gälla vid årsskiftet. Reglerna innebär att fler personer som är anställda av utländska arbetsgivare blir skattskyldiga i Sverige.

Hur blir det med läkarintyg?

− Den som är sjuk kommer kunna vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. Det innebär att arbetsgivare och Försäkringskassan inte behöver ett läkarintyg för att kunna betala sjuklön eller sjukpenning under de första 14 dagarna i en sjukperiod.

Vad innebär återinsjuknande?

− Om man har varit sjuk och blir sjuk igen inom fem kalenderdagar gör arbetsgivaren inte ett nytt karensavdrag. Sjuklöneperioden räknas samman med den tidigare och de kan bli högst 14 dagar sammanlagt. Det här gäller inte speciellt med anledning av coronakrisen utan gäller annars också.

Vilka coronarelaterade ersättningar från Försäkringskassan är fortsatt aktuella?

• Ersättning för karensdagen. Detta gäller tillfälligt till och med 28 februari 2021.

• Tillfällig föräldrapenning i samband med skolstängning. Förebyggande tillfällig föräldrapenning till föräldrar med vissa nyligen allvarligt sjuka barn som behöver skyddas från smitta.

• Undantag från kravet på läkarutlåtande för att styrka särskilt vård- och tillsynsbehov för rätt till tillfällig föräldrapenning i vissa situationer för barn som är mellan 12 och 16 år.

• Regeringen avser även att föreslå ett tillfälligt stopp i de bedömningar mot normalt förekommande arbete som enligt nuvarande regelverk ska göras vid dag 180 i ett sjukfall.

• Regeringen föreslår också förlängning av tillfälliga åtgärder i sjukförsäkringen när det gäller bland annat punkterna nedan. Regeringen avser att återkomma när det gäller dessa åtgärder inom de närmaste veckorna.

• Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 810 kronor.

• Personer som tillhör någon definierad riskgrupp och som inte har möjlighet att arbeta hemifrån eller måste avstå från arbete för att undvika att smittas av covid-19 har rätt till ersättning med högst 804 kronor per dag.

• Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp om 810 kronor per dag.

• Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala.

Björn Dickson