Har du råd att gå i pension?

Nästan var fjärde företagare saknar ett pensionssparande. Det kan skapa problem då företagare inte automatiskt får några avsättningar till tjänstepension.

Drygt 23 procent av Sveriges företagare sparar inte till sin pension. Det visar en undersökning från Swedbank och sparbankerna, som nu uppmanar företagare att ta ett större ansvar för sin pension.

 – Mönstret med att företagare inte sparat tillräckligt till sin pension ser inte ut att brytas. Företagare behöver ta ett större ansvar för sin pension än anställda, eftersom de inte med automatik får några avsättningar till tjänstepension. Att börja spara tidigt är nyckeln. Även små kontinuerliga avsättningar får stor betydelse på sikt, säger Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas företagarekonom.

Antalet äldre företagare har ökat kraftigt i Sverige och till viss del har detta visat sig bero på att man upplever att man inte har råd att gå i pension. En tidigare undersökning visade att omkring 30 000 äldre företagare skulle vilja arbeta mindre om de hade ekonomiska möjligheter.

Läs mer: Arbeta till 70 – närmare sanningen än man tror

De flesta företagare gör varje månad avsättningar till tjänstepension för sina anställda. Johan Kreicbergs rekommendation är att man som företagare försöker pensionsspara i nivå med avsättningarna till tjänstepension för anställda i samma löneläge. Det tycker han är ett rimligt mål.

 – Många anställda sparar visserligen även privat till sin pension. En företagare som har utrymme att spara ytterligare kan på goda grunder välja ett mer allmänt sparande som de kan använda till mer än den framtida pensionen, säger han.

Hur mycket man som företagare bör spara till sin pension är individuellt. I Resultat nr 6 2017 konstaterade Urban Kardvik, skatterådgivare på Grant Thornton, att det största misstaget man kan göra är att inte ha full kunskap när man fattar beslut i de här frågorna.

Läs mer: Bättre Resultat – pension

 – En del av dem jag träffar har gjort för stora betalningar till pension vilket leder till hög beskattning när pengarna betalas ut. Andra har för låga pensioner utifrån den trygghet de vill ha, sa han till Resultat.

Ett sätt att hamna på rätt nivå är att ta hjälp av din revisor/redovisningskonsult/rådgivare i frågan. Det finns dock några tips, som återkommer från olika håll, om hur du som företagare bör tänka kring pensionen:

  • För att få en bra pension är det viktigt att du tar ut lön, eller överskott, och betalar skatt. Löner upp till 42 000 kronor per månad ger avsättning till allmän pension. Även sjuk- och arbetslöshetsersättning baseras på inkomst.
  • Spara utöver den statliga avsättningen. Enbart allmän pension riskerar att sänka din levnadsstandard kraftigt.
  • Även om du avser att generationsskifta eller sälja ditt företag i framtiden se till att komplettera med sparande. Det är svårt att långt i förväg veta värdet på företaget.

Charlotta Marténg

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

 

Läs mer: Holdingbolag ett sätt att skifta ägare