Handläggningstiderna sjunker hos Bolagsverket

Trycket har varit hårt på Bolagsverket under året. Men nu börjar belastningen närma sig normala nivåer.

Resultat har tidigare berättat om de långa väntetiderna hos Bolagsverket och problemen som följt i spåren av dessa. En av anledningarna har varit nyregistreringen av företag.

Under 2020 registrerades nästan 25 procent fler aktiebolag än tidigare år och under 2021 har ökningen varit ytterligare tio procent enligt uppgifter från Bolagsverket. Förklaringen är dels sänkningen av aktiekapital, dels att pandemin påverkat arbetsmarknaden vilket lett till att fler startat eget.

Antalet nyregistreringar ledde till långa köer hos Bolagsverket men nu har läget ljusnat. ”Hårt och målmedvetet arbete har gjort att normala nivåer nu börjar närma sig.” skriver Bolagsverket på sin webb.

Hösten är också en intensiv period när det gäller årsredovisningar, och även här märker Bolagsverket anstormningen av nya företag. För att underlätta ärendehanteringen rekommenderar myndigheten digital inlämning.

– Vi rekommenderar alla att gå över till digital inlämning. Det finns så många skäl till varför det är bättre. Är årsredovisningen komplett registreras den på en gång, du vet att den kommer fram och sparar på miljön genom att inte använda papper och ta bort transporten, säger Eva Wallgren, enhetschef på årsredovisningsavdelningen på Bolagsverkets webb.

Hon fortsätter:

– Vi tror och hoppas på ett obligatorium när det gäller digital inlämning av årsredovisningar och då är det lika bra att man som företagare testar det redan nu.

Charlotta Marténg