Hållbarhet – våga berätta vad företaget gör

Hållbarhetsredovisning. Låter det omständligt och svårjobbat? Det behöver det inte vara. Expertens råd är att utgå från de egna förutsättningarna och att våga kommunicera.

Många stora företag omfattas enligt lag av krav på hållbarhetsredovisningen (se separat artikel). Men även mindre företag kan påverkas, bland annat genom att företaget är underleverantör till ett stort bolag.

Yvonne Jansson, auktoriserad redovisningskonsult på Mazars och medförfattare till boken Hållbarhet i praktiken, konstaterar att i vissa fall förväntas även mindre företag lämna hållbarhetsupplysningar i sin förvaltningsberättelse.

 –  Det är intressenternas behov och krav som styr vad som bör redovisas, och därför är det viktigt att identifiera intressenterna och deras förväntningar på företagets hållbarhetsarbete, säger hon.

Hon vill dock avdramatisera det hela och betonar att det viktigaste är att utgå från det enskilda företagets förutsättningar. När hon träffar sina kunder ställer hon ofta frågan: Vad är hållbarhet för er? Och svaren kan variera, beroende på inom vilken bransch företaget verkar.

 – Det är klart att små hantverksföretag har helt andra förutsättningar än stora kommuner, men de flesta kan kommunicera något om hållbarhet, säger hon.

Hennes erfarenhet är att många mindre företag gör en hel del inom hållbarhet men att man inte kommunicerar vad man gör.

 –  Det viktiga är att inte ha för bråttom och att komma ihåg att man inte kan springa på alla bollar. Gör en långsiktig plan, som ligger nära verksamheten och bygg på det ni har. Fundera sedan på vem som kan vara intresserad och kommunicera utifrån det, säger hon.

Var inte rädd för att lyfta utmaningar och beskriv hur företaget planerar att ta sig an dem. Gör en verklighetsbeskrivning men fokusera också på hur ni vill att företaget ska se ut och hur ni ska komma dit.

Yvonne Jansson betonar att det också är viktigt att ställa sig frågan: Har jag råd att inte tänka hållbarhet?

 – Även om lagkravet träffar de stora företagen, sprider det sig som ringar på vattnet. Alla företag som har någon koppling till de stora bolagen kan påverkas. I många upphandlingar i dag ställs frågan hur företaget jobbar med hållbarhet, så att inte fundera på dessa bitar kan göra att man förlorar upphandlingar och därmed inkomster, säger hon.

Företaget kan välja om det vill redovisa hållbarhetsarbetet i förvaltningsberättelsen eller i en särskild rapport med hänvisning i förvaltningsberättelsen. För att ytterligare stärka trovärdigheten hos omgivningen kan ett val vara att låta en revisor granska hållbarhetsrapporteringen.

 – Våga fråga din revisor eller redovisningskonsult om hjälp. Även om de inte är hållbarhetsexperter så kan de ju ditt företag, vet vilka ekonomiska förutsättningar som finns och är experter på analys och strategier. Han eller hon kan hjälpa dig att se vad som är väsentligt och relevant, så var inte rädd för att be om hjälp, säger Yvonne Jansson.

Charlotta Marténg

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat