Håll koll på varningsflaggorna och undvik bedrägeri

Korruption och bedrägerier kostar samhället stora summor årligen. Det kan också påverka ditt bolags rykte så det lönar sig att försöka se varningsflaggorna.

I en ny rapport från IMF, Internationella valutafonden, analyseras korruptionens effekter på skatteintäkter. Rapporten visar att stora intäkter till statskassan årligen går förlorade och poängterar vikten av att jobba med korruptionsproblematiken för att nå de globala hållbarhetsmålen.

Men korruption och bedrägerier finns inte bara i andra länder. Tidningen Balans har publicerat en debattartikel skriven av Nigel Iyers och Carina Sörqvist, lärare i FAR:s kurs ”Upptäck bedrägerier, korruption och oegentligheter”. I artikeln tar de upp några varningsflaggor för bedrägerier och korruption som du bör kolla extra noggrant efter. Bland annat handlar det om:

  • Omfattande och märkligt godkända kreditnotor till kunder.
  • Kontor som bara är en fasad utom bakomliggande riktiga affärspartners.
  • Leverantörer som ”mjölkar vår organisation och aldrig ger ett öre tillbaka”.

”Att kunna identifiera bedrägeri och korruption sparar kostnader omedelbart och kommer i framtiden att förbättra bolagets rykte men inte minst din inre moral, särskilt när vi alla står tillsammans mot en gemensam fiende.

Vi vill bygga en bro mellan externa revisorer och företagsledningar i stället för att skylla på varandra när skandaler uppdagas, samt premiera den sunda nyfikenheten i stället för att leta efter rimliga men ofta felaktiga förklaringar.” skriver Nigel Iyers och Carina Sörqvist i debattartikeln.

Charlotta Marténg

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer: ”Ett enat motstånd mot bedrägeri och korruption” debattartikel i tidningen Balans

Läs mer: Bedrägeri och korruption – har du koll på varningsflaggorna? på far.se