Håll koll på skattereglerna för sommarjobbare

Ungdomar som sommarjobbar och tjänar mindre än 20 135 kronor ska inte betala inkomstskatt. Men tänk på att värdet av kostnadsfria förmåner ska räknas in i inkomsten.

Snart drar semesterperioden igång och kanske täcker du upp med sommarvikarier på företaget? Eller så behöver du ta in extra personal för att hantera en ökad belastning under sommaren. På Skatteverkets webb hittar du information om vilka regler som gäller, och vilka intyg som sommarjobbarna kan behöva lämna till arbetsgivaren för att slippa skatten.

Reglerna som gäller är att den som tjänar mindre än 20 135 kronor på till exempel ett sommarjobb och inte har några andra inkomster under året, inte behöver betala inkomstskatt. Men för att undvika att arbetsgivaren gör skatteavdrag behövs ett intyg fyllas i och lämnas till arbetsgivaren. Intyget finns på skatteverket.se.

– Vi vill gärna påminna dem som sommarjobbar hur de enkelt kan undvika fel skatteavdrag. Om för mycket skatt dras av så betalas pengarna tillbaka, men först året efter. Med intyget blir det rätt med en gång, säger Pia Fagerlund, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, i ett pressmeddelande.

Oavsett om sommarjobbaren ska betala inkomstskatt eller inte är arbetsgivaren skyldig att betala arbetsgivaravgift för alla anställda. Även för sommarjobbare. Däremot är det bra att känna till att avgiften är nedsatt för personer som vid årets ingång fyllt 15 men inte 23 år, upp till en månadslön på 25 000 kronor.

Det är också viktigt att komma ihåg att värdet av kostnadsfria förmåner som exempelvis fri bostad, mat eller resor ska räknas in i inkomsten.

Charlotta Marténg

Läs mer: Här hittar du intyget för att slippa skatteavdrag
https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/434.4.2b543913a42158acf800028924.html

Läs mer: Skatteverket om sommarjobb
https://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2021/2021/vittochskattefrittpasommarjobbet.5.96cca41179bad4b1aa7d.html

Läs mer: Så hanteras semesterlönen under pandemin
https://www.tidningenresultat.se/sa-hanteras-semesterlonen-under-pandemin/

Läs mer: Ännu lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar föreslås
https://www.tidningenresultat.se/annu-lagre-arbetsgivaravgift-for-ungdomar-foreslas/