Förlängt stöd till arbetsgivare på grund av pandemin

Regeringen och samarbetspartierna föreslår att stödet till arbetsgivare och företag för att lätta deras börda under pandemin ska vara kvar till hösten. Det gäller bland annat sjuklönen.

Kompensationen till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala ska förlängas, från 30 juni till 30 september. Det förslår regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna.

Syftet är att underlätta ekonomiskt för arbetsgivare och företag under pandemin.

Samtidigt föreslår regeringen och samarbetspartierna att fler åtgärder inom socialförsäkringen förlängs till 30 september. Det gäller:

• Ersättningen för karensavdrag och ersättningen till egenföretagare för de 14 första karensdagarna.

• Det slopade kravet på läkarintyg under de första 14 dagarna för alla sjukskrivna. Avsikten är att avlasta hälso- och sjukvården och att minska risken för smittspridning.

• Möjligheten till ersättning för vissa riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper.

Björn Dickson

Läs regeringens förslag här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/regeringen-foreslar-forlangningar-av-atgarder-inom-socialforsakringen-med-anledning-av-covid-19/

Läs mer: Förlängd ersättning för egenföretagare