Förlängd tid för avstämning – men inte för alla

Avstämningen av korttidsstödet är i full gång. I går kom beslutet att tiden för avstämning förlängs från två till fyra veckor. Men förlängningen rör inte dem vars avstämning slutade sista juni.

Företag som använt sig av korttidspermittering i coronakrisen måste göra en avstämning med Tillväxtverket tre månader efter att ansökan om stöd godkänts. Det som har gällt har varit att företagen har två veckor på sig att göra avstämningen. Men kritik har riktats mot att två veckor är för kort tid. Nu har riksdagen fattat beslut om att förlänga avstämningstiden från två veckor till fyra veckor.

Sista juni har varit sista avstämningsdag för första perioden. Samma dag kom beskedet från riksdagen. Lagändringen träder i kraft 6 juli, alltså på måndag, vilket innebär att företag som har haft avstämning första perioden inte omfattas av förlängningen.

− Vi välkomnar riksdagens beslut. Avstämningen är mer komplex än själva ansökan och det är bra att företagen nu får extra tid på sig. Vi kan dock konstatera att de flesta företag av de cirka 24 000 som tillhör den första gruppen som ska göra sin avstämning har kommit in med den. De som återstår får ytterligare en påminnelse och av dessa har en del ansökt om anstånd på grund av särskilda omständigheter, säger Niklas Kjellberg, pressansvarig vid Tillväxtverket.

Avstämningen består av fyra delar och som företagare är det viktigt att tänka på att det är det faktiska utfallet för korttidsarbete under stödperioden som ska sammanställas. Det är alltså möjligt att justera arbetad tid för anställda som stödet omfattar. Resultatet av avstämningen kan bli att du kan begära ytterligare stöd eller att du blir återbetalningsskyldig. Om du har fått för mycket stöd räknas det av om du söker ytterligare stöd.

På sin webb har Tillväxtverket samlat frågor och svar kring korttidsstödet och om själva avstämningen, något tidningen Resultat tidigare berättat om.

Charlotta Marténg

Läs mer: Tillväxtverket om avstämning korttidsarbete

Läs mer: Avstämning vid korttidsstöd – så gör du

Läs mer: Riksdagens beslut