Företrädaransvaret ses över

Reglerna om företrädaransvar ska ses över. Regeringen har tillsatt en utredning som ska vara klar hösten 2020.

Som företrädare för ett bolag har du ett långtgående ansvar. Om du inte har koll på företaget kan det stå dig dyrt då få ursäkter godtas av domstolarna. Utöver det etiska och moraliska ansvar som kan följa med ett åtagande i ett företag kommer också ett personligt straff- och skadeståndsansvar. Det innebär att om en företrädare uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift som ett bolag är skyldigt att betala är det företrädaren, tillsammans med den juridiska personen, som är skyldig att betala skatten eller avgiften. Endast om det finns särskilda skäl får företrädaren helt eller delvis befrias från betalningsskyldigheten.

Det skatterättsliga företrädaransvaret har i omgångar varit under diskussion och nu har regeringen beslutat att reglerna ska ses över. Utredaren ska bland annat överväga om det finns behov att ändra reglerna om det skatterättsliga företrädaransvaret och i så fall lämna förslag på nya regler. I direktivet framgår det att utredaren ska ta hänsyn till att villkoren för att starta, driva och utveckla företag ska vara så goda som möjligt. Det ingår även i uppdraget att säkerställa att reglerna fortsatt bidrar till att upprätthålla en sund konkurrens i näringslivet, och att reglernas preventiva effekt bevaras.

 – Det är utmärkt att dessa regler nu utreds, förhoppningsvis i grunden denna gång. Praxis har blivit alldeles för hård. Ansvaret är nu närmast strikt. Varje år blir närmare 1000 företagare personligen ansvariga för bolagets skatteskulder, trots att de ofta snabbt gjort vad de rimligen kunnat för att undvika bolagets konkurs, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

Uppdraget ska redovisas senast 30 oktober 2020.

Charlotta Marténg

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer: Direktiv 2019:74 Översyn av det skatterättsliga företrädaransvaret