Flyttbara moduler är lös egendom – bättre regler för avskrivningar

På hösten 2018 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att moduler som är lätta att flytta på är lös egendom när det gäller mervärdesskatt. Nu kommer Skatteverkets nya rättsliga vägledning. Detta innebär bättre avskrivningsregler.

– Det är bra att få fastslaget att det rör sig om lös egendom. Konstigt vore det annars, det handlar ju om bodar som man kan flytta på fem minuter, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

– Det här innebär bland annat bättre avskrivningsregler, man kan göra avskrivningar på kortare tid, säger Hans Peter Larsson.

Domen i Högsta förvaltningsdomstolen gällde moduler som hyrs ut som tillfälliga kontor. Men det kan också gälla sådant som manskapsbodar och baracker. Huvudsaken är att det är lätt att flytta på modulerna.

Skatteverkets nya skrivning säger att ”moduler som huvudregel ska bedömas som lös egendom om de är konstruerade för att enkelt kunna monteras ned och flyttas.” Frågan om hur moduler ska betraktas blev aktuell i och med att fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen ändrades 1 januari 2017.

Björn Dickson

Läs mer: Skatteverkets rättsliga vägledning