Flera frågetecken runt hyresrabatten

Hyresvärdar som sänker hyran för hyresgäster inom ett antal olika branscher ska kunna få statligt stöd. Men flera frågetecken återstår. Ändå manar regeringen hyresvärdar och hyresgäster att börja förhandla redan nu.

Redan 26 mars presenterade regeringen ett förslag om tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. För många företagare är läget akut. Både lokalhyresgäster och deras hyresvärdar är ofta pressade i det extraordinära läge som råder.

Men det statliga stödet till sänkta hyreskostnader dröjer. Det som behövs är ett klartecken från EU.

I P1-morgon i Sveriges Radio, onsdag 15 april, sa finansminister Magdalena Andersson att hon inte vet när stödet kan finnas på plats.

– Vi rår inte över det, det är EU-kommissionen som arbetar i sin takt.

Hon sa också:

– Vi ligger på EU-kommissionen hela tiden för att den snabbt ska kunna komma med ett beslut. Det är väldigt olyckligt att vi inte har fått det beskedet från kommissionen ännu.

Magdalena Andersson uppmanade hyresvärdar och hyresgäster att inleda diskussioner snarast.

– Det man kan göra som fastighetsägare och om man hyr en frisersalong eller pizzeria eller något, det är att man kan börja förhandla redan nu så att man, när det här beskedet kommer från EU, väldigt snabbt kan ta del av det här stödet, sa hon till P1-morgon.

Sebastian Sjöö, jurist på PwC i Örebro, säger att en hyresvärd måste göra en noggrann avvägning i varje enskilt fall, med utgångspunkt i såväl den egna likviditetssituationen som i framtidsutsikterna för hyresgästens verksamhet.

En hyresgäst som drabbats av likviditetsproblem till följd av coronapandemin kan mycket väl vara en stabil hyresgäst på lång sikt.

– I en sådan situation kan det vara en god idé för hyresvärden att redan nu inleda en dialog med hyresgästen om uppskov eller efterskänkning av delar av hyran. Det kan ju vara väldigt bråttom för en företagare som plötsligt står utan intäkter, säger Sebastian Sjöö.

Efter ett godkännande från EU måste det finnas en färdig förordning med detaljer om hur stödet ska fungera. Vid sidan av den ovisshet som råder kring ett besked från EU-kommissionen har flera kommuner pekat på hinder i kommunallagen. Kommunallagen med förbud mot stöd till enskilda hindrar hyresrabatter när kommunen eller ett kommunalt bolag är hyresvärd.

Förhoppningsvis ska regeringens förordning räta ut alla frågetecken.

Det som regeringen har meddelat är följande:

• Regeringen avsätter fem miljarder kronor i stöd för sänkta fasta hyror för företag inom utsatta branscher.

• Det handlar om sektorer som sällanköpshandel, hotell och restauranger. Regeringen nämner också konsumenttjänster som tandläkare, fysioterapeuter och frisörer.

• Den hyresvärd som sänker den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i dessa utsatta branscher kommer att kunna söka stöd.

• Kompensationen blir maximalt 50 procent av den rabatt som hyresvärden ger. Kompensationen kan inte bli mer än 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Det innebär till exempel att om hyran är 100 000 kronor och hyresvärden sänker hyran till 50 000 kronor kan hyresvärden få 25 000 kronor i ersättning från staten.

• Hyresvärden ska söka kompensationen i efterhand via länsstyrelsen. Ansökan ska skickas in till Länsstyrelsen senast den 31 augusti 2020.

• Ansökan ska göras digitalt. Informationen om hur man gör läggs ut på Länsstyrelsernas webbplatser när förordningen är på plats.

Björn Dickson

Publiceras i samarbete med tidningen Resultat