Fler företag kan slippa redovisa moms

Omsättningsgränsen för moms kan komma att höjas från 30 000 kronor till 80 000 kronor. Förslaget kommer att finnas med i regeringens budgetförslag inför 2022.

Regeringen vill att fler mindre företag ska slippa redovisa moms och att det ska bli lättare att starta företag.

Ett steg i det arbetet är att höja omsättningsgränsen för moms. I dag ligger gränsen för momsbefrielse på 30 000 kronor per år, men regeringen vill höja nivån till 80 000 kronor per år.

Även Skatteverket skulle påverkas av en sådan här förändring då den innebär att myndigheten inte behöver administrera deklarationer och betalningar för de företag som befrias från mervärdesskatt.

Enligt ett pressmeddelande från regeringen kommer förslaget att aviseras i budgetpropositionen för 2022 och regeringens förhoppning är att det ska bli verklighet från 1 juli 2022.

Charlotta Marténg