Får jag ta datorn med mig in i företaget?

Jag skall starta nytt och har några privata saker jag skulle vilja plocka in i företaget, är det okej?

När du startar ett företag kan du köpa in dina privatägda inventarier i företaget. Skriv en lista över vilka inventarier det gäller och ta upp dem till ett rimligt marknadsvärde. Du kan ta in de saker du anser att företaget behöver för att kunna generera intäkter, till exempel verktyg, datorer med mera. Observera att om du tidigare har skrivit av en inventarie i din privata deklaration, så måste du räkna bort den avskrivningen från marknadsvärdet. Tänk också på att när du tar in inventarierna i företaget så gäller inte din hemförsäkring längre, så det kan då vara bra att teckna en företagsförsäkring för dessa.

Petra Örjegren, auktoriserad redovisningskonsult

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat